Gebruiksvoorwaarden

Verklaar plechtig: De copyrights in alle inhoud op deze site, software, afbeeldingen en aanverwante werken zijn van Tipard Studio tenzij anders vermeld. Alle rechten zijn voorbehouden. Het publiceren van materiaal op onze website houdt geen toestemming in om het materiaal te kopiëren of verspreiden zonder schriftelijke toestemming.

Tipard Studio kan de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid op elk gewenst moment herzien zonder kennisgeving aan u. De herziene Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid worden van kracht zodra deze worden gepubliceerd.

1. Gebruik van software

Uw gebruik van de Software is onderworpen aan alle overeenkomsten zoals een licentieovereenkomst of gebruikersovereenkomst die wordt meegeleverd met of deel uitmaakt van de Software. In het geval dat de Software wordt aangeboden op of via de Site en niet is gelicentieerd voor uw gebruik door middel van specifieke Licentievoorwaarden voor de Software, mag u de Software gebruiken met inachtneming van het volgende:

 • De Software mag uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijke, informatieve, niet-commerciële doeleinden;
 • De Software mag op geen enkele manier worden gewijzigd of gewijzigd;
 • De software wordt mogelijk niet opnieuw verdeeld.

2. Gebruik van materialen

U mag Materialen die door Tipard worden gepubliceerd of uitgezonden op de Site of die beschikbaar zijn voor download via de Site, downloaden, opslaan, weergeven op uw computer, bekijken, beluisteren, afspelen en afdrukken, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De materialen mogen alleen worden gebruikt voor uw persoonlijke, informatieve, interne, niet-commerciële doeleinden;
 • De Materialen mogen op geen enkele manier worden gewijzigd of gewijzigd;
 • De materialen mogen niet opnieuw worden verdeeld;
 • U mag geen auteursrechtelijke of andere eigendomsberichten verwijderen die zijn opgenomen in de documenten en informatie;

De rechten die hierboven zijn gespecificeerd om de op deze site beschikbare materialen te bekijken, te downloaden en af ​​te drukken, zijn niet van toepassing op het ontwerp of de lay-out van deze site.

Alle Tipard-software wordt gelicentieerd onder voorwaarden die het volgende omvatten:

 • De auteursrechten op software en visuele of audiowerk verspreid met de software behoren toe aan Tipard. Tipard Studio behoudt zich alle rechten voor. Tipard Software geeft alleen de licentie voor distributie en installatie van deze software in overeenstemming met deze voorwaarden.
 • Door deze software te installeren, te gebruiken of te verspreiden, stemt u ermee in dat u, namens uzelf en namens uw werkgever of opdrachtgever, gebonden bent door deze voorwaarden. Als u niet instemt met een van deze voorwaarden, mag u deze software niet gebruiken, kopiëren, verzenden, distribueren of installeren.
 • Tipard Studio is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze software, inclusief, maar niet beperkt tot, speciale, incidentele of gevolgschade.
 • U mag het installatiebestand van deze software in zijn volledig ongewijzigde vorm kopiëren of verspreiden, maar u mag onder geen enkele omstandigheid een software-registratiecode voor een van onze programma's verspreiden zonder schriftelijke toestemming van Tipard Studio. In het geval dat u een software-registratiecode distribueert, bent u aansprakelijk voor de volledige aankoopprijs voor elke locatie waar ongeoorloofd gebruik van de code plaatsvindt.

3.Trade Marks

De handelsmerken, logo's en servicemerken ("Merken") die op deze Site worden weergegeven, zijn het eigendom van Tipard of andere derden. Het is u niet toegestaan ​​om de merken te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Tipard of een derde partij die eigenaar is van de merken. Tipard en het Tipard-logo zijn handelsmerken van Tipard Studio.

We zijn heel blij met al uw vragen en suggesties en beloven dat we uw e-mails binnen 24 uur na ontvangst van uw e-mails zullen behandelen. Aarzel alstublieft niet contact met ons op te nemen: support@tipard.com