Tipard iPad Transfer Guide

Bestanden overdragen iPad en pc

Tipard iPad-overdracht is een veelzijdige iPad-overdracht die speciaal is ontworpen voor alle Apple-fans. Het kan niet alleen video, audio, tv-programma's, iTunes U en vele andere mediabestanden van iPad naar pc overbrengen voor de veiligheid, maar kan ook video, dvd-film, afbeeldingen en liedjes van uw computer naar de iPad toevoegen om overal en altijd van te genieten. Bovendien ondersteunt het in hoge mate alle iPad / iPod / iPhone-versies.

Stap 1: installeer en registreer Tipard iPad Transfer

Download het Tipard iPad Transfer Platinum-installatiebestand en dubbelklik vervolgens op het gedownloade installatiebestand om de installatie te starten; volg daarna de instructies om de installatie te voltooien.
Start na de installatie iPad Transfer Platinum, voer vervolgens de juiste gebruikersnaam en registratiesleutel in het pop-upregistratievenster in en klik vervolgens op de knop "Registreren" om de registratie te voltooien.

Stap 2: sluit uw iPad aan

Na registratie ziet u de volgende screenshot.

Interface

Verbind uw iPad via de speciale datalijn van Apple met Apple en vervolgens ziet u de volgende afbeelding.
Na het verbinden, wordt uw iPad onmiddellijk herkend en wordt de gedetailleerde informatie over uw iPad weergegeven, inclusief type, capaciteit, versie en serienummer. Bovendien toont het de specifieke capaciteitswaarden van verschillende iPad-bestanden die zijn gemaakt en de beschikbare ruimte.

Verbind de iPhone

Stap 3: verschillende iPad-bestanden overbrengen naar pc

Aan de linkerkant van de hoofdinterface ziet u de weergavelijst, waarin uw verschillende iPad-bestanden in verschillende typen worden weergegeven. U kunt vrijelijk kiezen voor elk type bestandstype (muziek, film, tv-programma's, podcast, iTunes U, boeken, afbeeldingen en contacten) om over te zetten naar uw pc voor bestandsveiligheid of ander gebruik.

iPhone-bestanden gescand

A: iPad-muziek overbrengen

Klik op "Music" in de displaylijst. Aan de rechterkant van de interface worden al uw muziekbestanden in detail weergegeven, zoals in de volgende schermafbeelding wordt getoond.
Voor elk weergegeven muziekbestand bevindt zich een selectievakje, u kunt alles aanvinken om alle muziekbestanden te kiezen of slechts één om te kiezen. Klik vervolgens op de knop "iPad naar pc" onder aan de interface om te beginnen met het overbrengen van muziekbestanden van iPad naar pc.

B: iPad-films overbrengen

Klik op "Movies" in de displaylijst en de rechterkant van de interface geeft alle videobestanden in detail weer, zoals in de volgende screenshot wordt getoond.
Aan de voorzijde van elk vermeld videobestand is er een selectievakje, u kunt alles aanvinken om alle filmbestanden te kiezen of slechts één om te kiezen. Klik vervolgens op de knop "iPad naar pc" onder aan de interface om videobestanden over te zetten van iPad naar pc.

Bovendien kunt u in de linkeronderhoek van de onderstaande interface een voorbeeld van elk videobestand bekijken in het "Voorbeeldvenster".

C: iPad-tv-programma's overbrengen

Klik op "Tv-shows" in de weergavelijst en de rechterkant van de interface toont al uw tv-showbestanden in details, zoals in de volgende screenshot wordt getoond.
Voor elke weergegeven tv-showbestanden, is er een selectievakje, u kunt alles aanvinken om alle tv-showbestanden te kiezen of slechts één om te kiezen en klik vervolgens op de knop "iPad naar pc" onder aan de interface om te beginnen met het overzetten van gespecificeerde bestanden van iPad naar pc.

Bovendien kunt u in de linkerbenedenhoek van de onderstaande interface een voorbeeld van elke tv-show bekijken in het "Voorbeeldvenster".

D: iPad-podcasts overbrengen

Klik op "Podcasts" in de weergavelijst en de rechterkant van de interface geeft al uw Podcast-bestanden in detail weer, zoals in de volgende screenshot wordt getoond.
Aan de voorzijde van elk vermeld bestand is er een selectievakje, u kunt alles aanvinken om alle bestanden te kiezen of slechts één om te kiezen. Klik vervolgens op de knop "iPad naar pc" onder aan de interface om bepaalde Podcast-bestanden vanaf de iPad over te zetten naar pc.

Bovendien kunt u in de linkerbenedenhoek van de onderstaande interface een voorbeeld van een videopodcast-bestand bekijken in het "Voorbeeldvenster".

E: Transfer iPad iTunes U

Klik op "iTuens U" in de displaylijst en de rechterkant van de interface toont al je iTunes U-bestanden in details zoals in de volgende screenshot wordt getoond.
Aan de voorzijde van elk vermeld iTunes U-bestand is er een selectievakje, u kunt alles aanvinken om alle bestanden te kiezen of slechts één om te kiezen. Klik vervolgens op de knop "iPad naar pc" onder aan de interface om te beginnen met het overzetten van specifieke iTunes U-bestanden van iPad naar pc.

Bovendien kunt u in de linkerbenedenhoek van de onderstaande interface een voorbeeld bekijken van een iTunes U-bestand in het "Voorbeeldvenster".

F: iPad-boeken overzetten

Klik op 'Boeken' in de weergavelijst en de rechterkant van de interface geeft al uw eBook-bestanden in detail weer, zoals in de volgende schermafbeelding wordt weergegeven.
Vóór elk vermeld bestand is er een selectievakje, u kunt alles aanvinken om alle Boekbestanden te kiezen of slechts één om te kiezen en klik vervolgens op de knop "iPad naar pc" onder aan de interface om te beginnen met het overdragen van specifieke Boekbestanden van iPad naar pc.

G: iPad-afbeeldingen overbrengen

Klik op "Mijn afbeeldingen" in de weergavelijst en de rechterkant van de interface toont al uw foto's en afbeeldingen zoals in de volgende afbeelding wordt weergegeven.
Vóór elk vermeld bestand is er een selectievakje, u kunt alles aanvinken om alle afbeeldingsbestanden te kiezen of slechts één om te kiezen en klik vervolgens op de knop "iPad naar pc" onder aan de interface om te beginnen met het overzetten van specifieke afbeeldingsbestanden van iPad naar pc.

U kunt ook op de knop "Verwijderen" klikken om rechtstreeks gecontroleerde afbeeldingsbestanden van uw iPad te verwijderen.

H: Draag iPad-contacten over

Klik op "Contacten" in de weergavelijst en de rechterkant van de interface toont al uw contactgegevens in details zoals in de volgende screenshot wordt getoond.
Klik op een enkele contactgegevens, de gedetailleerde inhoud wordt weergegeven. Klik vervolgens op de knop "iPad naar pc" onder aan de interface om te beginnen met het overzetten van uw contacten van iPad naar pc.

Stap 4: bestanden toevoegen van pc naar iPad

Klik op een van de vier typen bestandstypen die in de displaylijst worden weergegeven en voeg video / audio / afbeelding / Boekbestanden toe van pc naar iPad.

Bestanden importeren

I: audiobestand toevoegen aan iPad

Klik op "Music" in de displaylijst. Aan de rechterkant van de interface worden al uw muziekbestanden in detail weergegeven, zoals in de volgende schermafbeelding wordt getoond.
Klik op de knop "Bestand importeren" onderaan de interface om een ​​of meerdere audiobestanden van pc naar uw iPad te importeren. Vervolgens worden de geïmporteerde bestanden weergegeven onder de vorige muziekbestanden.

J: videobestand toevoegen aan iPad

Klik op "Movies" in de displaylijst en de rechterkant van de interface geeft alle videobestanden in detail weer, zoals in de volgende screenshot wordt getoond.
Klik op de knop "Bestand importeren" onderaan de interface om één of meerdere videobestanden van pc naar uw iPad te importeren. Vervolgens worden de geïmporteerde bestanden weergegeven onder de vorige filmbestanden.

K: voeg een dvd-bestand toe aan de iPad

Nog een, om een ​​dvd-bestand aan uw iPad toe te voegen, kunt u gewoon op de knop "Bestand importeren" klikken om de dvd-map te laden en na de VOB-conversie worden de dvd-video-indelingen toegevoegd aan uw iPad.

L: beeldbestanden toevoegen aan iPad

Klik op "Mijn afbeelding" in de weergavelijst en de rechterkant van de interface geeft alle muziekbestanden in detail weer, zoals in de volgende schermafbeelding wordt weergegeven.
Klik op de knop "Bestand importeren" onderaan de interface om één of meerdere afbeeldingsbestanden van pc naar uw iPad te importeren. Vervolgens worden de geïmporteerde bestanden weergegeven onder de vorige afbeeldingsbestanden.

M: Boekbestand toevoegen aan iPad

Klik op 'Boeken' in de displaylijst. Aan de rechterkant van de interface worden al uw muziekbestanden in detail weergegeven, zoals in de volgende schermafbeelding wordt weergegeven.
Klik op de knop "Bestand importeren" onderaan de interface om een ​​of meerdere PDF- of ePub-bestanden van pc naar uw iPad te importeren. Vervolgens worden de geïmporteerde bestanden weergegeven onder de vorige Boekbestanden.