Tipard iPad Transfer Pro voor Mac-gids

Overdrachtsbestand tussen iPad en Mac

Hoe dvd, video, audio, foto tussen iPad en Mac over te zetten met Overzetten van iPad naar Mac? Lees dit artikel en vind het antwoord.

Stap 1: Installeer Tipard iPad Transfer Pro voor Mac

Tipard Mac iPad Transfer Platinum installatiebestand downloaden; volg dan de instructies om de installatie te voltooien.

Stap 2: sluit uw iPad aan

Na registratie ziet u de volgende screenshot.

Interface

Verbind je iPad met Mac via de Apple speciale datalijn, dan zie je de volgende afbeelding.
Na het verbinden, wordt uw iPad onmiddellijk herkend en wordt de gedetailleerde informatie over uw apparaat weergegeven, inclusief type, capaciteit, versie en serienummer. Bovendien toont het de specifieke capaciteitswaarden van verschillende iPad-bestanden die zijn gemaakt en de beschikbare ruimte.

Verbind de iPhone

Stap 3: overdracht van verschillende iPad-bestanden naar Mac

Aan de linkerkant van de hoofdinterface ziet u de weergavelijst, waarin uw verschillende iPad-bestanden in verschillende typen worden weergegeven. U kunt vrij kiezen voor elk type bestandstype (muziek, film, tv-programma's, podcast, iTunes U, boeken, afbeeldingen en contacten) om over te zetten naar uw Mac voor bestandsveiligheid of ander gebruik.

Exporteer iPad-bestand

A: iPad-muziek overbrengen

Klik op "Music" in de displaylijst. Aan de rechterkant van de interface worden al uw muziekbestanden in detail weergegeven, zoals in de volgende schermafbeelding wordt getoond.
Voor elk muziekbestand dat wordt vermeld, is er een selectievakje, u kunt alles aanvinken om alle muziekbestanden te kiezen of slechts één om te kiezen. Klik vervolgens op de knop "iPad naar Mac" onder aan de interface om muziekbestanden van iPad naar Mac.

B: iPad-films overbrengen

Klik op "Movies" in de displaylijst en de rechterkant van de interface geeft alle videobestanden in detail weer, zoals in de volgende screenshot wordt getoond.
Aan de voorzijde van elk vermeld videobestand is er een selectievakje, u kunt alles aanvinken om alle filmbestanden te kiezen of slechts één om te kiezen. Klik vervolgens op de knop "iPad naar Mac" onder aan de interface om videobestanden over te zetten van iPad naar Mac.

Bovendien kunt u in de linkeronderhoek van de onderstaande interface een voorbeeld van elk videobestand bekijken in het "Voorbeeldvenster".

C: iPad-tv-programma's overbrengen

Klik op "Tv-shows" in de weergavelijst en de rechterkant van de interface toont al uw tv-showbestanden in details, zoals in de volgende screenshot wordt getoond.
Voor elke weergegeven tv-showbestanden, is er een selectievakje, u kunt alles aanvinken om alle tv-showbestanden te kiezen of slechts één om te kiezen en klik vervolgens op de knop "iPad naar Mac" onder aan de interface om de overdracht van opgegeven bestanden te starten bestanden van iPad naar Mac.

Bovendien kunt u in de linkerbenedenhoek van de onderstaande interface een voorbeeld van elke tv-show bekijken in het "Voorbeeldvenster".

D: iPad-podcasts overbrengen

Klik op "Podcasts" in de weergavelijst en de rechterkant van de interface geeft al uw Podcast-bestanden in detail weer, zoals in de volgende screenshot wordt getoond.
Voor elk vermeld bestand is er een selectievakje, u kunt alles aanvinken om alle bestanden te kiezen of slechts één om te kiezen, klik vervolgens op de afbeeldingknop "iPad naar Mac" aan de onderkant van de interface om bepaalde Podcast-bestanden van de iPad over te zetten naar Mac.

Bovendien kunt u in de linkerbenedenhoek van de onderstaande interface een voorbeeld van een videopodcast-bestand bekijken in het "Voorbeeldvenster".

E: Transfer iPad iTunes U

Klik op "iTuens U" in de displaylijst en de rechterkant van de interface toont al je iTunes U-bestanden in details zoals in de volgende screenshot wordt getoond.
Aan de voorzijde van elk vermeld iTunes U-bestand is er een selectievakje, u kunt alles aanvinken om alle bestanden te kiezen of slechts één om te kiezen en klik vervolgens op de knop "iPad naar Mac" onder aan de interface om te beginnen met het overzetten van gespecificeerde iTunes U bestanden van iPad naar Mac.

Bovendien kunt u in de linkerbenedenhoek van de onderstaande interface een voorbeeld bekijken van een iTunes U-bestand in het "Voorbeeldvenster".

F: iPad-boeken overzetten

Klik op 'Boeken' in de weergavelijst en de rechterkant van de interface geeft al uw eBook-bestanden in detail weer, zoals in de volgende schermafbeelding wordt weergegeven.
Vóór elk vermeld bestand is er een selectievakje, u kunt alles aanvinken om alle Boekbestanden te kiezen of slechts één om te kiezen en klik vervolgens op de afbeeldingknop "iPad naar Mac" aan de onderkant van de interface om te beginnen met het overdragen van specifieke Boekbestanden van iPad naar Mac.

G: iPad-afbeeldingen overbrengen

Klik op "Foto's" in de displaylijst, alle camerarolbestanden en fotoalbums worden weergegeven en de rechterkant van de interface geeft alle bijbehorende foto's of afbeeldingen onder elke albumafspeellijst weer, zoals in de volgende schermafbeelding wordt weergegeven.
Vóór elk vermeld bestand is er een selectievakje, u kunt alles aanvinken om alle afbeeldingsbestanden te kiezen of slechts één om te kiezen en klik vervolgens op de afbeeldingknop "iPad naar Mac" aan de onderkant van de interface om te beginnen met het overdragen van specifieke afbeeldingsbestanden van iPad naar Mac.

U kunt ook klikken op de knop "Verwijderen" om de gecheckte afbeelding of fotobestanden direct van uw iPad te verwijderen.

H: Draag iPad-contacten over

Klik op "Contacten" in de weergavelijst en de rechterkant van de interface toont al uw contactgegevens in details zoals in de volgende screenshot wordt getoond.
Klik op een enkele contactgegevens, de gedetailleerde inhoud wordt weergegeven. Klik vervolgens op de knop "iPad naar Mac" onder aan de interface om te beginnen met het overbrengen van uw contacten van iPad naar Mac.

Stap 4: bestanden toevoegen van Mac naar iPad

Klik op een van de vier typen bestandstypen die in de displaylijst worden weergegeven en voeg video / audio / afbeelding / Boekbestanden toe van Mac naar iPad.

Importeer bestand

I: audiobestand toevoegen aan iPad

Klik op "Music" in de displaylijst. Aan de rechterkant van de interface worden al uw muziekbestanden in detail weergegeven, zoals in de volgende schermafbeelding wordt getoond.
Klik op de knop "Importeer bestanden" onderaan de interface om een ​​of meerdere audiobestanden van Mac naar uw iPad te importeren. Vervolgens worden de geïmporteerde bestanden weergegeven onder de vorige muziekbestanden.

J: videobestand toevoegen aan iPad

Klik op "Movies" in de displaylijst en de rechterkant van de interface geeft alle videobestanden in detail weer, zoals in de volgende screenshot wordt getoond.
Klik op de knop "Bestanden importeren" onderaan de interface om één of meerdere videobestanden van Mac naar uw iPad te importeren. Vervolgens worden de geïmporteerde bestanden weergegeven onder de vorige filmbestanden.

K: voeg een dvd-bestand toe aan de iPad

Nog een, om een ​​dvd-bestand aan uw iPad toe te voegen, kunt u gewoon op de afbeeldingnota "Video / Audio / Disc" klikken om een ​​dvd-schijf / map / iso-bestanden te laden en vervolgens op de knop "Converteren naar iPad", de dvd-videobestanden worden geconverteerd en toegevoegd aan je iPad.

L: Boekbestand toevoegen aan iPad

Klik op 'Boeken' in de displaylijst. Aan de rechterkant van de interface worden al uw muziekbestanden in detail weergegeven, zoals in de volgende schermafbeelding wordt weergegeven.
Klik op de knop "Bestand importeren" onderaan de interface om een ​​of meerdere PDF- of ePub-bestanden van Mac naar uw iPad te importeren. Vervolgens worden de geïmporteerde bestanden weergegeven onder de vorige Boekbestanden.

M: beeldbestanden toevoegen aan iPad

Klik op "Mijn afbeelding" in de weergavelijst en de rechterkant van de interface geeft alle muziekbestanden in detail weer, zoals in de volgende schermafbeelding wordt weergegeven.
Klik op de knop "Bestand importeren" onderaan de interface om één of meerdere afbeeldingsbestanden van Mac naar uw iPad te importeren. Vervolgens worden de geïmporteerde bestanden weergegeven onder de vorige afbeeldingsbestanden.