Tipard iPad 2 Transfer voor Mac Guide

Breng iPad Mac over

Hoe DVD, video, audio, foto over te zetten tussen iPad 2 en Mac met Overzetten van iPad naar Mac? Lees dit artikel en vind het antwoord.

Stap 1: Installeer Tipard iPad 2 Transfer Pro voor Mac

Tipard Mac iPad downloaden 2 Transfer Platinum-installatiebestand; volg dan de instructies om de installatie te voltooien.
Start daarna Mac iPad 2 Transfer Platinum en het registratievenster verschijnt automatisch. U kunt de juiste gebruikersnaam en registratiesleutel invoeren om de registratie te voltooien of u kunt gewoon de stap overslaan om deze overdracht via de iPad 2 eerst te proberen.

Stap 2: sluit uw iPad aan

Na registratie ziet u de volgende screenshot.

Interface

Verbind uw iPad 2 met de Mac via de speciale datalijn van Apple en u ziet dan de volgende afbeelding.
Na het verbinden, wordt uw iPad 2 onmiddellijk herkend en wordt de gedetailleerde informatie over uw apparaat weergegeven, inclusief type, capaciteit, versie en serienummer. Bovendien toont het de specifieke capaciteitswaarden van verschillende iPad-bestanden die zijn gemaakt en de beschikbare ruimte.

Interface

Stap 3: overdracht van verschillende iPad-bestanden naar Mac

Aan de linkerkant van de hoofdinterface ziet u de weergavelijst, waarin uw verschillende iPad-bestanden in verschillende typen worden weergegeven. U kunt vrij kiezen voor elk type bestandstype (muziek, film, tv-programma's, podcast, iTunes U, boeken, afbeeldingen en contacten) om over te zetten naar uw Mac voor bestandsveiligheid of ander gebruik.

Overdracht

A: iPad-muziek overbrengen

Klik op "Music" in de displaylijst. Aan de rechterkant van de interface worden al uw muziekbestanden in detail weergegeven, zoals in de volgende schermafbeelding wordt getoond.
Voor elk muziekbestand dat wordt vermeld, is er een selectievakje, u kunt alles aanvinken om alle muziekbestanden te kiezen of slechts één om te kiezen en klik vervolgens op de knop "iPad 2 naar Mac" aan de onderkant van de interface om muziekbestanden over te zetten van iPad 2 naar Mac.

B: iPad-films overbrengen

Klik op "Movies" in de displaylijst en de rechterkant van de interface geeft alle videobestanden in detail weer, zoals in de volgende screenshot wordt getoond.
Aan de voorzijde van elk vermeld videobestand is er een selectievakje, u kunt alles aanvinken om alle filmbestanden te kiezen of slechts één om te kiezen en klik vervolgens op de knop "iPad 2 naar Mac" aan de onderkant van de interface om videobestanden over te zetten van iPad 2 naar Mac.

Bovendien kunt u in de linkeronderhoek van de onderstaande interface een voorbeeld van elk videobestand bekijken in het "Voorbeeldvenster".

C: iPad-tv-programma's overbrengen

Klik op "Tv-shows" in de weergavelijst en de rechterkant van de interface toont al uw tv-showbestanden in details, zoals in de volgende screenshot wordt getoond.
Voor elke weergegeven tv-showbestanden, is er een selectievakje, u kunt alles aanvinken om alle tv-showbestanden te kiezen of slechts één om te kiezen en klik vervolgens op de knop "iPad 2 naar mac" aan de onderkant van de interface om te beginnen met overbrengen gespecificeerde bestanden van iPad 2 naar Mac.

Bovendien kunt u in de linkerbenedenhoek van de onderstaande interface een voorbeeld van elke tv-show bekijken in het "Voorbeeldvenster".

D: iPad-podcasts overbrengen

Klik op "Podcasts" in de weergavelijst en de rechterkant van de interface geeft al uw Podcast-bestanden in detail weer, zoals in de volgende screenshot wordt getoond.
Vóór elk vermeld bestand is er een selectievakje, u kunt alles aanvinken om alle bestanden te kiezen of slechts één om te kiezen en klik vervolgens op de knop "iPad 2 naar Mac" onder aan de interface om te beginnen met het overbrengen van gespecificeerde Podcast-bestanden van iPad 2 naar Mac.

Bovendien kunt u in de linkerbenedenhoek van de onderstaande interface een voorbeeld van een videopodcast-bestand bekijken in het "Voorbeeldvenster".

E: Transfer iPad iTunes U

Klik op "iTuens U" in de displaylijst en de rechterkant van de interface toont al je iTunes U-bestanden in details zoals in de volgende screenshot wordt getoond.
Aan de voorzijde van elk vermeld iTunes U-bestand is er een selectievakje, u kunt alles aanvinken om alle bestanden te kiezen of slechts één om te kiezen en klik vervolgens op de knop "iPad 2 naar Mac" aan de onderkant van de interface om de overdracht van bepaalde iTunes-bestanden te starten U-bestanden van iPad 2 naar Mac.

Bovendien kunt u in de linkerbenedenhoek van de onderstaande interface een voorbeeld bekijken van een iTunes U-bestand in het "Voorbeeldvenster".

F: iPad-boeken overzetten

Klik op 'Boeken' in de weergavelijst en de rechterkant van de interface geeft al uw eBook-bestanden in detail weer, zoals in de volgende schermafbeelding wordt weergegeven.
Vóór elk vermeld bestand is er een selectievakje, u kunt alles aanvinken om alle Boekbestanden te kiezen of slechts één om te kiezen en klik vervolgens op de knop "iPad 2 naar Mac" onder aan de interface om te beginnen met het overdragen van specifieke Boekbestanden van iPad 2 naar Mac.

G: iPad-afbeeldingen overbrengen

Klik op "Foto's" in de displaylijst, alle camerarolbestanden en fotoalbums worden weergegeven en de rechterkant van de interface geeft alle bijbehorende foto's of afbeeldingen onder elke albumafspeellijst weer, zoals in de volgende schermafbeelding wordt weergegeven.
Vóór elk vermeld bestand is er een selectievakje, u kunt alles aanvinken om alle afbeeldingsbestanden te kiezen of slechts één om te kiezen en klik vervolgens op de knop "iPad2 naar Mac" aan de onderkant van de interface om te beginnen met het overbrengen van specifieke afbeeldingsbestanden van iPad 2 naar Mac.

U kunt ook klikken op de knop "Verwijderen" om de gecheckte afbeelding of fotobestanden direct van uw iPad te verwijderen.

H: Boekbestand toevoegen aan iPad

Klik op 'Boeken' in de displaylijst. Aan de rechterkant van de interface worden al uw muziekbestanden in detail weergegeven, zoals in de volgende schermafbeelding wordt weergegeven.
Klik op de knop "Bestand importeren" onderaan de interface om één of meerdere PDF- of ePub-bestanden van Mac naar uw iPad 2 te importeren. Vervolgens worden de geïmporteerde bestanden weergegeven onder de vorige Boekbestanden.

I: Videobestand toevoegen aan iPad

Klik op "Movies" in de displaylijst en de rechterkant van de interface geeft alle videobestanden in detail weer, zoals in de volgende screenshot wordt getoond.
Klik op de knop "Bestanden importeren" onderaan de interface om één of meerdere videobestanden van Mac naar uw iPad 2 te importeren. Vervolgens worden de geïmporteerde bestanden weergegeven onder de vorige filmbestanden.

J: beeldbestanden toevoegen aan iPad

Klik op "Mijn afbeelding" in de weergavelijst en de rechterkant van de interface geeft alle muziekbestanden in detail weer, zoals in de volgende schermafbeelding wordt weergegeven.
Klik op de knop "Bestand importeren" onderaan de interface om één of meerdere afbeeldingsbestanden van Mac naar uw iPad 2 te importeren. Vervolgens worden de geïmporteerde bestanden weergegeven onder de vorige afbeeldingsbestanden.